O podjetju

Selsen d.o.o.

Selšček 24

1382 Begunje pri Cerknici

ID št. za DDV: SI87631954

Podjetje je zavezanec za DDV

Matična številka 1785524

Družba je vpisana v sodnem registru okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg. Vložka 1/37087/00 – Znesek osnovnega kapitala 8.763,00EUR

 

TRR: 03115 -1000110396 odprt pri SKB d.d.