Košarica

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Poletna nagradna igra«

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Selsen d.o.o., Selšček 24, 1382 Begunje pri Cerknici, matična številka: 1785524000, davčna številka: SI87631954 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka na Selsen spletni trgovini trgovina.selsen.si.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 7. 2023 od 00:00 ure do 31. 8. 2023 do 24:00 ure.

3. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani trgovina.selsen.si, na način, kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebna registracija v spletno trgovino trgovina.selsen.si.

Nakup izdelkov v spletni trgovini ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen: Nagrade

  1. nagrada: bon za nakup v spletni trgovini v vrednosti 40 € (z ddv)
  2. nagrada: praktični paket orodja (original OLFA nož, olfa kline, delovne rokavice MASTER, tračni meter 3 m, 10x rezalni disk za železo)
  3. nagrada: majica Selsen

6. člen: Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Selsen d.o.o. dne 1.9.2023. Prejemnike nagrad bo izžrebala 2-članska komisija, ki bo sestavljena iz dveh predstavnikov podjetja Selsen d.o.o. 2-članska komisija bo izžrebala tudi tri nadomestne (rezervne) prejemnike nagrad za primer, da se prejemnik nagrade pravici do nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogojev teh Splošnih pravil ali določil veljavne zakonodaje, bo izključen iz nagradne igre.

7. člen: Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani trgovina.selsen.si, ter na Facebook in Instagram profilu Selsen.doo. Prav tako pa se prejemnike nagrad v 7 dneh po opravljenem žrebanju o nagradi osebno obvesti, in sicer na e-mail, ki so ga navedli ob registraciji v spletno trgovino.

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se v primeru izžrebanja njihovo ime in priimek javno objavi.

8. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njihovega prevzema obveščeni po elektronski pošti.

V kolikor se posamezen nagrajenec v sedmih dneh po prejemu obvestila o nagradi ne bo odzval iz kateregakoli razloga (npr. dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen…) se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se odpoveduje pravici do nagrade.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku sedmih dni od prejema obvestila o izžrebanju (elektronsko sporočilo) pošlje naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča.

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridržuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer prejemnike nagrad obvesti preko elektronske pošte. Stroške poštnih storitev krije organizator.

9. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Selsen d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

V primeru, da želi sodelujoči odstopiti od sodelovanja v nagradni igri, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@selsen.si.

10. člen: Kontakt

Selsen d.o.o.
E-mail: info@selsen.si
Telefon: 059 943 290
Delovni čas reševanja reklamacij je od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ure.

11. člen: Prenehanje obvez

S trenutkom, ko nagrajencu/ki organizator pošlje nagrado oziroma ji jo aktivira ali po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

12. člen: Razno

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

13. člen: Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani trgovina.selsen.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani trgovina.selsen.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Selšček, 1.7.2023

Organizator nagradne igre

Selsen d.o.o.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.